Pensionsversicherung

Ubezpieczenie emerytalne w Szwajcarii

Das Rentensystem in der Schweiz besteht aus einer staatlichen, einer betrieblichen und einer privaten Altersvorsorge.

3 filary ubezpieczenia — Emerytura — Szwajcaria

Je nach Lebensphase sind die Rentenrisiken unterschiedlich und andere Bedürfnisse des Rentensystems werden wichtig. Eine junge Familie konzentriert sich zum Beispiel auf die Unterstützung der Kinder oder des Ehepartners. Auch die Finanzierung eines Hauses kann wichtig sein. Wenn das Rentenalter näher rückt, stellen sich oft Fragen zum Vorruhestand. Diejenigen, die kurz vor der Pensionierung stehen, interessieren sich dafür, ob sie einen Teil ihrer Rente in Form eines Kapitalbetrages beziehen sollten. Sie fragen sich, ob sie es sich nach der Pensionierung noch leisten können, ein Eigenheim zu kaufen. Und sie wollen wissen, ob sich ihre eigenen Wünsche und Pläne verwirklichen lassen.

Die erste Säule: das staatliche Rentensystem

Zweck: Sicherstellung eines Mindestlebensstandards, um den Lebensunterhalt zu sichern.

Zweite Säule: betriebliche Altersversorgung

Ziel: Aufrechterhaltung Ihres Lebensstandards. Sie ergänzt Ihre Leistungen aus der ersten Säule (AHV). Arbeitnehmer mit einem Jahreseinkommen von mindestens CHF 21’510.00 sind in der Personalvorsorge obligatorisch versichert.

Dritte Säule: private Altersvorsorge

Zweck: Deckung individueller Rentenlücken aus den ersten beiden Säulen.

Es ist wichtig, dass Sie sich frühzeitig für Ihre Pensionskasse interessieren. Mit der richtigen Lösung können Sie sicher sein, dass Ihre Träume wahr werden. Gleichzeitig können Sie auf einfache Weise Steuern sparen.

Kontakt Formular

Filar pierwszy, czyli państwowy program emerytalny AHV — Szwajcaria

Wszyscy pracownicy powyżej 20 roku są zobowiązani do płacenia składki AHV. W Szwajcarii ten skrót oznacza pierwszy filar, a jego rozwinięcie to Alters und Hinterlassenenversicherung. Celem AHV jest zapewnienie sobie do życia minimalnych środków, czyli takich, które są niezbędne do utrzymania egzystencji. Najniższa emerytura w Szwajcarii to kwota gwarantowana przez Państwo.

W pierwszym z 3 filarów ubezpieczenia emerytalnego w Szwajcarii składki są podzielone równo między pracodawcą a pracownikami i zostają potrącone z wynagrodzenia.

Suma składek wynosi najczęściej nieco powyżej 10% wynagrodzenia brutto.

Do wypłaty szwajcarskiej emerytury są upoważnione kobiety, które skończyły 64 lata, a także mężczyźni po 65 roku życia, jeśli osoby te płaciły składki przez okres przynajmniej jednego roku.

Odprowadzanie składek, a także wiek emerytalny w Szwajcarii pozwalają zatem na otrzymanie emerytury. Oba czynniki determinują także jej wysokość.

Szwajcaria, w sytuacji, gdy pracownik odprowadzał składki przez okres od 25 roku życia do wieku emerytalnego, przyznaje pełną kwotę świadczenia. W innym wypadku pracownicy z AHV otrzymują jedynie część szwajcarskiej emerytury.

Pełna i minimalna emerytura w Szwajcarii to jednak nie wszystko. W grę wchodzą bowiem również 2 kolejne filary.

Szwajcaria — emerytura — filar drugi, czyli pracowniczy program emerytalny (BGV/LPP)

Drugi filar emerytury ze Szwajcarii to dodatek do pierwszego. Jest on obowiązkowy dla wszystkich pracowników od 25 roku życia. Celem drugiego filaru jest utrzymanie dotychczasowego standardu życia.

Szwajcarska emerytura ma wysokość składki uzależnioną od wieku pracownika. Wynosi minimum 7%, 10%, 15% lub 18%. Szwajcaria to kraj, w którym pracownicy z rocznym dochodem w wysokości co najmniej 21 510 00 CHF są obowiązkowo ubezpieczeni w ramach planu świadczeń pracowniczych.

W połączeniu ze składkami z filaru pierwszego możesz spodziewać się, że do momentu przejścia na emeryturę, wypracujesz 60% wartości Twojego wynagrodzenia.

Co ważne, całość pieniędzy uzyskanych w drugim filarze emerytury w Szwajcarii możesz otrzymać już w wieku 58 lat.

Jeżeli opuszczasz ten kraj wcześniej, możesz wystąpić o wypłacenie oszczędności z drugiego filaru w formie jednorazowej transzy.

Emerytura ze Szwajcarii — filar trzeci, czyli prywatne zabezpieczenie emerytalne

Trzecia opcja to prywatny oraz indywidualny wariant. Na tle dwóch pozostałych wyróżnia się także tym, że jest całkowicie dobrowolny. Trzeci filar ubezpieczenia dzieli się na:

  • 3A (gebundene Selbsvorsorge) oraz
  • 3B (freie Vorsorge).

Wariant ten przyjmuje często formę konta oszczędnościowego, a także dodatkowych korzyści podatkowych. Wysokość emerytury pobieranej z trzeciego filaru ubezpieczenia zależy od wybranego produktu emerytalnego. Celem tej opcji jest pokrycie indywidualnych braków emerytalnych z dwóch pierwszych filarów.

Trzeci filar emerytury w Szwajcarii może być wykorzystany na przykład do spłacenia kredytu na mieszkanie. Jest on również jedyną częścią systemu, którą możesz kontynuować jako formę prywatnego konta emerytalnego.

Osoby, które pracują w Szwajcarii, mogą wykorzystać 3 filar ubezpieczenia do zbudowania dodatkowego kapitału po to, aby zabezpieczyć się przed nagłą utratą dochodu, gdy zdecydują się przejść na szwajcarską emeryturę.

W Szwajcarii jedynie niewielka część społeczeństwa nie decyduje się na opisaną powyżej opcję. Jeżeli skorzystasz ze wszystkich 3 filarów ubezpieczenia i otrzymasz szwajcarską emeryturę, już nigdy nie będziesz martwić się o swoją przyszłość.

Wybranie optymalnego pakietu ubezpieczeń zapewnia ochronę zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Emerytura szwajcarska w zasięgu Twojej ręki

W każdej chwili możesz się z nami skonsultować, aby podjąć ważną, życiową decyzję. Gwarantujemy, że dobierzemy dla Ciebie najlepsze i długoterminowe rozwiązanie. Jesteśmy wsparciem zarówno dla osób nowych w Szwajcarii, jak i dla wszystkich, którzy zamieszkują ten kraj dłużej.