Emerytura w Szwajcarii – ubezpieczenie

Szwajcaria przyciąga Polaków nie tylko zapierającymi dech w piersiach widokami, ale przede wszystkim wysokimi zarobkami i ponadprzeciętnym standardem życia. Decydując się na wyjazd i osiedlenie w tym pięknym alpejskim kraju, warto znać choćby podstawy jego systemu emerytalnego. Zapoznanie się z zawiłościami przepisów może sprawić, że szwajcarska emerytura będzie beztroskim i szczęśliwym okresem realizacji swoich pasji.

W jakim wieku pracownik nabywa tu prawa emerytalne? Jak skonstruowany jest system emerytalny w Szwajcarii? Ile wynosi emerytura minimalna? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w tym artykule.

System emerytalny w Szwajcarii – struktura

Jeśli chodzi o elementy, z jakich składa się emerytura, Szwajcaria nie różni się od wielu innych krajów. Spotykamy tu system emerytalny składający się z trzech filarów.

Szwajcaria – emerytura państwowa (AHV) – 1. filar

Celem AHV (Alters und Hinterlassenenversicherung) jest zabezpieczenie minimalnych środków niezbędnych do utrzymania egzystencji. Najniższa emerytura w Szwajcarii jest kwotą gwarantowaną przez Państwo. Pierwszy filar jest obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, w którym składki wynoszą nieco powyżej 10% wynagrodzenia brutto.

Do wypłaty emerytury AHV uprawnia ukończenie 64 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz opłacanie składki przez okres przynajmniej 1 roku.

Pełna kwota świadczenia przysługuje osobom odprowadzającym składki od 21 roku życia do uzyskania wieku emerytalnego.

Szwajcaria – emerytura pracownicza (BGV/LPP) – 2. filar

Emerytura w Szwajcarii to również 2. filar, będący dodatkiem do pierwszego. Obowiązkiem odprowadzania składek, objęci są wszyscy pracownicy od 25 roku życia. Emerytura zawodowa z założenia ma pozwolić na utrzymanie dotychczasowego standardu życia.

Szwajcarska emerytura pracownicza ma wysokość składki uzależnioną od wieku pracownika. Może to być minimum 7%, 10%, 15% lub 18%.

Uwzględniając składki z pierwszego filaru, do momentu przejścia na emeryturę, można wypracować środki stanowiące 60% wynagrodzenia.

Co ważne, całość kapitału zgromadzonego w drugim filarze można otrzymać już w wieku 58 lat. Opuszczając Szwajcarię wcześniej, należy zgormadzone środki finansowe ulokować na specjalnie przeznaczonych koncie i wypłacić w momencie przejścia na emeryturę lub wystąpić o wypłatę oszczędności w formie jednorazowej transzy (możliwe tylko przy spełnieniu specjalnych warunków).

Szwajcaria – emerytura prywatna – 3. filar

Indywidualny, prywatny i całkowicie dobrowolny wariant, składający się z dwóch części:

  1. 3A (gebundene Vorsorge),
  2. 3B (freie Vorsorge).


Wariant ten często przybiera formę konta oszczędnościowego, a korzystanie z niego wiąże się z dodatkowymi korzyściami podatkowymi. Wysokość emerytury pobieranej z trzeciego filaru ubezpieczenia zależy od wybranego produktu emerytalnego. Celem prywatnego ubezpieczenia jest pokrycie braków występujących w dwóch pierwszych filarach.

Środki zgromadzone na koncie mogą być wykorzystane np. na spłatę kredytu na mieszkanie, dzięki czemu nie będziesz narażony na takie obciążenie finansowe, pobierając emeryturę państwową i zawodową.

Większość osób objętych szwajcarskim systemem emerytalnym korzysta z 3. filaru. Panuje powszechne przekonanie, że skorzystanie ze wszystkich trzech filarów zabezpieczenia emerytalnego, pozwoli już nigdy więcej nie martwić się o swoją przyszłość.

Szwajcarska emerytura – od jakiego wieku?

W pierwszym filarze, czyli podstawowym państwowym systemie emerytalnym, wiek emerytalny kobiet to 64 lata. W przypadku mężczyzn jest to 65 lat. Osoby ubezpieczone mogą pobierać emeryturę z pierwszego filaru wcześniej: rok do maksymalnie 2 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego. Drugi filar, czyli zawodowy fundusz emerytalny przewiduje nieco inne ustalenia. O prawo przyznania emerytury można ubiegać się już w wieku 58 lat. Osoby chcące pracować dłużej, mogą przejść na emeryturę w ciągu 5 lat od nabycia praw emerytalnych (w przypadku pierwszego filaru). Co zrozumiałe, skrócenie okresu składkowego obniży wysokość świadczenia, a jego wydłużenie proporcjonalnie zwiększy wysokość otrzymywanych świadczeń.

Ile wynosi minimalna emerytura w Szwajcarii, a ile maksymalna?

Na rok 2021 emerytura AHV (OASI), czyli podstawowa emerytura wypłacana przez Państwo, podobnie jak w poprzednich latach ma określoną dolną i górną granicę. Najniższa emerytura w Szwajcarii to obecnie 1195 CHF miesięcznie, przy założeniu, że dana osoba jest ubezpieczona w Szwajcarii przez 43/44 lata. Kwota maksymalna jest dwukrotnością minimalnej emerytury. Jest to więc kwota 2390 CHF. Małżeństwa nie mogą otrzymywać łącznie więcej niż 150% maksymalnej stawki świadczenia dla singla. W przypadku pary najwyższą sumą do uzyskania jest 3555 CHF.

Warto podkreślić, że mowa tu tylko o emeryturze z 1. filaru.

Jeśli chodzi o świadczenia zgromadzone w 2. i 3. filarze, prawo nie narzuca ograniczeń.

Emerytura ze Szwajcarii w innym kraju – czy to możliwe?

Obcokrajowcy, w tym również Polacy mają takie sama prawa i obowiązki dotyczące emerytury, co rodowici Szwajcarzy. Mogą więc nabyć prawo emerytalne po spełnieniu wszystkich, określonych przez szwajcarskie przepisy warunków.

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii – ile i od kiedy odkładać?

Bardzo często osoby pracujące (również te zatrudnione w Szwajcarii) zastanawiają się, od jakiego momentu warto oszczędzać na przyszłą emeryturę. Popularne jest przeświadczenie, że lepiej skupić się na obecnych potrzebach, kwestie zabezpieczenia przyszłości zostawiając na później. Problem w tym, że to “później” zwykle nadchodzi zbyt późno. Jak uniknąć tego błędu?

Istotne jest to, by planując bieżący budżet uwzględnić również długookresowe wydatki związane z zabezpieczeniem przyszłości własnej, lub swoich bliskich. Z punktu widzenia przyszłej emerytury zasadnicze znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie odkładania choćby minimalnych składek. W wieku 20 lat powinno to być przynajmniej 5%. Jeśli oszczędzać zaczniemy później, procentowy udział odkładanej kwoty do całego dochodu powinien być odpowiednio wyższy.

  • Początek oszczędzania w wieku 30 lat – 8% dochodu.
  • Początek oszczędzania w wieku 35 lat – przynajmniej 10% dochodu;
  • Początek oszczędzania w wieku 45 lat – od 12 do 15% dochodu.


Jeśli decyzja o odkładaniu na emeryturę zapadnie później, zgromadzenie środków wystarczających na zabezpieczenie emerytury może okazać się niemożliwe. Aby mieć pewność, że emerytura w Szwajcarii wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb, lepszym wyborem będzie oszczędzanie mniejszych kwot od najmłodszych lat, niż większych sum w wieku późniejszym.

Dla kogo pełna szwajcarska emerytura?

W Szwajcarii za pełny okres składkowy uznaje się sytuację, kiedy składki są wnoszone od 21 roku życia do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

AHV Szwajcaria – co to jest społeczna solidarność?

System emerytalny w Szwajcarii opiera się na zasadzie tzw. społecznej solidarności i wielkim zaufaniu do instytucji publicznych. Polega to na tym, że w ramach 1. filaru osoby mające zarobki dużo wyższe niż średnia, wpłacą więcej środków, niż dostaną. Sytuację tę doskonale obrazuje następujący przykład.

Osoba zarabiająca w ciągu roku 1 milion franków, z tytułu składek wniesie do systemu 84000 franków (połowę kwoty płaci pracodawca), w postaci emerytury otrzyma zaś jedynie 28200.

Analogicznie ktoś, kto zarabia poniżej określonego średniego dochodu, otrzyma więcej, niż wpłacił.

Emerytura w Szwajcarii – co ze studentami, samozatrudnionymi i niezatrudnionymi?

Szwajcarskie prawo emerytalne określa też kwestie dotyczące osób o innym statusie niż standardowe zatrudnienie na etacie.

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii – osoby samozatrudnione

Osoby samozatrudnione w Szwajcarii podlegają obowiązkowi opłacania składek pierwszego filaru. Chcąc w przyszłości otrzymywać wyższą emeryturę niż tylko z 1 filaru, muszą samodzielnie zatroszczyć się o umieszczenie środków np. w 3. filarze.

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii – studenci

Studenci, zarówno szwajcarscy, jak i zagraniczni muszą opłacać obowiązkową minimalną składkę emerytalną, której aktualna wysokość to 503 CHF rocznie. Przepis ten dotyczy okresu od 1 stycznia, kiedy osoba kończy 20 rok życia.

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii – osoby niezatrudnione

Osoby niezatrudnione (osoby niepełnosprawne pobierające świadczenia, pracownicy niepełnoetatowi, osoby na wcześniejszej emeryturze, wdowy i wdowcy) są zobowiązane do opłacania składek na pierwszy filar w okresie od 1 stycznia (po ukończeniu 20 roku życia) do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Czy emerytura szwajcarska podlega opodatkowaniu?

Świadczenia emerytalne otrzymywane w ramach 1. i 2. filaru klasyfikowane są jako dochód i podobnie jak dochód – podlegają opodatkowaniu. Jeśli chodzi o kapitał zgromadzony w 3. filarze – obejmuje go specjalna taryfa podatkowa.

Mówiąc zaś o szwajcarskiej emeryturze pobieranej w Polsce, jej otrzymywanie rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Traktuje o tym art. 21 ust. 1 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Szwajcaria – emerytura w zasięgu Twojej ręki

Podejmowanie decyzji mogących mieć wpływ na dalsze życie bywa trudne. Lepiej, by nie decydował ślepy traf. Skorzystanie z pomocy ekspertów dysponujących branżową wiedzą i będących na bieżąco z przepisami, pozwoli Ci zadecydować o swojej przyszłości w sposób odpowiedzialny. Skorzystaj z konsultacji, a dobierzemy najlepsze dla Ciebie długoterminowe rozwiązanie. Ofertę kierujemy zarówno do osób nowych w Szwajcarii, jak i dla tych, którzy zamieszkują tu dłużej.

Czy chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat?

Jeśli są Państwo zainteresowani tym tematem, prosimy o kontakt telefoniczny lub przez proste wypełnienie formularza kontaktowy . Nasi doradcy finansowi przeprowadzą z Państwem bezpłatną konsultację i wspólnie ustalimy kolejne kroki, które pozwolą zrealizować Państwa plany.
Do usłyszenia!

Formularz kontaktowy