Emerytura w Szwajcarii – ubezpieczenie

Szwajcaria przyciąga Polaków nie tylko zapierającymi dech w piersiach widokami, ale przede wszystkim wysokimi zarobkami i ponadprzeciętnym standardem życia. Decydując się na wyjazd i osiedlenie w tym pięknym alpejskim kraju, warto znać choćby podstawy jego systemu emerytalnego. Zapoznanie się z zawiłościami przepisów może sprawić, że szwajcarska emerytura będzie beztroskim i szczęśliwym okresem realizacji swoich pasji.

W jakim wieku pracownik nabywa tu prawa emerytalne? Jak skonstruowany jest system emerytalny w Szwajcarii? Ile wynosi emerytura minimalna? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w tym artykule.

System emerytalny w Szwajcarii – struktura

Jeśli chodzi o elementy, z jakich składa się emerytura, Szwajcaria nie różni się od wielu innych krajów. Spotykamy tu system emerytalny składający się z trzech filarów.

Szwajcaria – emerytura państwowa (AHV) – 1. filar

Celem AHV (Alters und Hinterlassenenversicherung) jest zabezpieczenie minimalnych środków niezbędnych do utrzymania egzystencji. Najniższa emerytura w Szwajcarii jest kwotą gwarantowaną przez Państwo. Pierwszy filar jest obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, w którym składki wynoszą nieco powyżej 10% wynagrodzenia brutto.

Do wypłaty emerytury AHV uprawnia ukończenie 64 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz opłacanie składki przez okres przynajmniej 1 roku.

Pełna kwota świadczenia przysługuje osobom odprowadzającym składki od 21 roku życia do uzyskania wieku emerytalnego.

Szwajcaria – emerytura pracownicza (BGV/LPP) – 2. filar

Emerytura w Szwajcarii to również 2. filar, będący dodatkiem do pierwszego. Obowiązkiem odprowadzania składek, objęci są wszyscy pracownicy od 25 roku życia. Emerytura zawodowa z założenia ma pozwolić na utrzymanie dotychczasowego standardu życia.

Szwajcarska emerytura pracownicza ma wysokość składki uzależnioną od wieku pracownika. Może to być minimum 7%, 10%, 15% lub 18%.

Uwzględniając składki z pierwszego filaru, do momentu przejścia na emeryturę, można wypracować środki stanowiące 60% wynagrodzenia.

Co ważne, całość kapitału zgromadzonego w drugim filarze można otrzymać już w wieku 58 lat. Opuszczając Szwajcarię wcześniej, należy zgormadzone środki finansowe ulokować na specjalnie przeznaczonych koncie i wypłacić w momencie przejścia na emeryturę lub wystąpić o wypłatę oszczędności w formie jednorazowej transzy (możliwe tylko przy spełnieniu specjalnych warunków).

Szwajcaria – emerytura prywatna – 3. filar

Indywidualny, prywatny i całkowicie dobrowolny wariant, składający się z dwóch części:

  1. 3A (gebundene Vorsorge),
  2. 3B (freie Vorsorge).


Wariant ten często przybiera formę konta oszczędnościowego, a korzystanie z niego wiąże się z dodatkowymi korzyściami podatkowymi. Wysokość emerytury pobieranej z trzeciego filaru ubezpieczenia zależy od wybranego produktu emerytalnego. Celem prywatnego ubezpieczenia jest pokrycie braków występujących w dwóch pierwszych filarach.

Środki zgromadzone na koncie mogą być wykorzystane np. na spłatę kredytu na mieszkanie, dzięki czemu nie będziesz narażony na takie obciążenie finansowe, pobierając emeryturę państwową i zawodową.

Większość osób objętych szwajcarskim systemem emerytalnym korzysta z 3. filaru. Panuje powszechne przekonanie, że skorzystanie ze wszystkich trzech filarów zabezpieczenia emerytalnego, pozwoli już nigdy więcej nie martwić się o swoją przyszłość.

Szwajcarska emerytura – od jakiego wieku?

W pierwszym filarze, czyli podstawowym państwowym systemie emerytalnym, wiek emerytalny kobiet to 64 lata. W przypadku mężczyzn jest to 65 lat. Osoby ubezpieczone mogą pobierać emeryturę z pierwszego filaru wcześniej: rok do maksymalnie 2 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego. Drugi filar, czyli zawodowy fundusz emerytalny przewiduje nieco inne ustalenia. O prawo przyznania emerytury można ubiegać się już w wieku 58 lat. Osoby chcące pracować dłużej, mogą przejść na emeryturę w ciągu 5 lat od nabycia praw emerytalnych (w przypadku pierwszego filaru). Co zrozumiałe, skrócenie okresu składkowego obniży wysokość świadczenia, a jego wydłużenie proporcjonalnie zwiększy wysokość otrzymywanych świadczeń.

Ile wynosi minimalna emerytura w Szwajcarii, a ile maksymalna?

Na rok 2021 emerytura AHV (OASI), czyli podstawowa emerytura wypłacana przez Państwo, podobnie jak w poprzednich latach ma określoną dolną i górną granicę. Najniższa emerytura w Szwajcarii to obecnie 1195 CHF miesięcznie, przy założeniu, że dana osoba jest ubezpieczona w Szwajcarii przez 43/44 lata. Kwota maksymalna jest dwukrotnością minimalnej emerytury. Jest to więc kwota 2390 CHF. Małżeństwa nie mogą otrzymywać łącznie więcej niż 150% maksymalnej stawki świadczenia dla singla. W przypadku pary najwyższą sumą do uzyskania jest 3555 CHF.

Warto podkreślić, że mowa tu tylko o emeryturze z 1. filaru.

Jeśli chodzi o świadczenia zgromadzone w 2. i 3. filarze, prawo nie narzuca ograniczeń.

Emerytura ze Szwajcarii w innym kraju – czy to możliwe?

Obcokrajowcy, w tym również Polacy mają takie sama prawa i obowiązki dotyczące emerytury, co rodowici Szwajcarzy. Mogą więc nabyć prawo emerytalne po spełnieniu wszystkich, określonych przez szwajcarskie przepisy warunków.

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii – ile i od kiedy odkładać?

Bardzo często osoby pracujące (również te zatrudnione w Szwajcarii) zastanawiają się, od jakiego momentu warto oszczędzać na przyszłą emeryturę. Popularne jest przeświadczenie, że lepiej skupić się na obecnych potrzebach, kwestie zabezpieczenia przyszłości zostawiając na później. Problem w tym, że to “później” zwykle nadchodzi zbyt późno. Jak uniknąć tego błędu?

Istotne jest to, by planując bieżący budżet uwzględnić również długookresowe wydatki związane z zabezpieczeniem przyszłości własnej, lub swoich bliskich. Z punktu widzenia przyszłej emerytury zasadnicze znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie odkładania choćby minimalnych składek. W wieku 20 lat powinno to być przynajmniej 5%. Jeśli oszczędzać zaczniemy później, procentowy udział odkładanej kwoty do całego dochodu powinien być odpowiednio wyższy.

  • Początek oszczędzania w wieku 30 lat – 8% dochodu.
  • Początek oszczędzania w wieku 35 lat – przynajmniej 10% dochodu;
  • Początek oszczędzania w wieku 45 lat – od 12 do 15% dochodu.


Jeśli decyzja o odkładaniu na emeryturę zapadnie później, zgromadzenie środków wystarczających na zabezpieczenie emerytury może okazać się niemożliwe. Aby mieć pewność, że emerytura w Szwajcarii wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb, lepszym wyborem będzie oszczędzanie mniejszych kwot od najmłodszych lat, niż większych sum w wieku późniejszym.

Dla kogo pełna szwajcarska emerytura?

W Szwajcarii za pełny okres składkowy uznaje się sytuację, kiedy składki są wnoszone od 21 roku życia do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

AHV Szwajcaria – co to jest społeczna solidarność?

System emerytalny w Szwajcarii opiera się na zasadzie tzw. społecznej solidarności i wielkim zaufaniu do instytucji publicznych. Polega to na tym, że w ramach 1. filaru osoby mające zarobki dużo wyższe niż średnia, wpłacą więcej środków, niż dostaną. Sytuację tę doskonale obrazuje następujący przykład.

Osoba zarabiająca w ciągu roku 1 milion franków, z tytułu składek wniesie do systemu 84000 franków (połowę kwoty płaci pracodawca), w postaci emerytury otrzyma zaś jedynie 28200.

Analogicznie ktoś, kto zarabia poniżej określonego średniego dochodu, otrzyma więcej, niż wpłacił.

Emerytura w Szwajcarii – co ze studentami, samozatrudnionymi i niezatrudnionymi?

Szwajcarskie prawo emerytalne określa też kwestie dotyczące osób o innym statusie niż standardowe zatrudnienie na etacie.

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii – osoby samozatrudnione

Osoby samozatrudnione w Szwajcarii podlegają obowiązkowi opłacania składek pierwszego filaru. Chcąc w przyszłości otrzymywać wyższą emeryturę niż tylko z 1 filaru, muszą samodzielnie zatroszczyć się o umieszczenie środków np. w 3. filarze.

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii – studenci

Studenci, zarówno szwajcarscy, jak i zagraniczni muszą opłacać obowiązkową minimalną składkę emerytalną, której aktualna wysokość to 503 CHF rocznie. Przepis ten dotyczy okresu od 1 stycznia, kiedy osoba kończy 20 rok życia.

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii – osoby niezatrudnione

Osoby niezatrudnione (osoby niepełnosprawne pobierające świadczenia, pracownicy niepełnoetatowi, osoby na wcześniejszej emeryturze, wdowy i wdowcy) są zobowiązane do opłacania składek na pierwszy filar w okresie od 1 stycznia (po ukończeniu 20 roku życia) do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Czy emerytura szwajcarska podlega opodatkowaniu?

Świadczenia emerytalne otrzymywane w ramach 1. i 2. filaru klasyfikowane są jako dochód i podobnie jak dochód – podlegają opodatkowaniu. Jeśli chodzi o kapitał zgromadzony w 3. filarze – obejmuje go specjalna taryfa podatkowa.

Mówiąc zaś o szwajcarskiej emeryturze pobieranej w Polsce, jej otrzymywanie rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Traktuje o tym art. 21 ust. 1 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Szwajcaria – emerytura w zasięgu Twojej ręki

Podejmowanie decyzji mogących mieć wpływ na dalsze życie bywa trudne. Lepiej, by nie decydował ślepy traf. Skorzystanie z pomocy ekspertów dysponujących branżową wiedzą i będących na bieżąco z przepisami, pozwoli Ci zadecydować o swojej przyszłości w sposób odpowiedzialny. Skorzystaj z konsultacji, a dobierzemy najlepsze dla Ciebie długoterminowe rozwiązanie. Ofertę kierujemy zarówno do osób nowych w Szwajcarii, jak i dla tych, którzy zamieszkują tu dłużej.

Czy chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat?

Jeśli są Państwo zainteresowani tym tematem, prosimy o kontakt telefoniczny lub przez proste wypełnienie formularza kontaktowy . Nasi doradcy finansowi przeprowadzą z Państwem bezpłatną konsultację i wspólnie ustalimy kolejne kroki, które pozwolą zrealizować Państwa plany.
Do usłyszenia!

Formularz kontaktowy

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!