Podatki w Szwajcarii

Podatek u źródła – Quellensteuer

Podatek u źródła to podatek odliczany bezpośrednio od dochodu. Osoby podlegające opodatkowaniu u źródła to:

– mają miejsce zamieszkania w Szwajcarii do celów podatkowych, ale nie mają jeszcze zezwolenia na pobyt stały (zezwolenie C) lub nie mają rezydencji podatkowej w Szwajcarii ze względu na swoje dochody (osoby dojeżdżające do pracy za granicą, rezydenci tygodniowi, mówcy, sportowcy, artyści itp.).

Pracodawca jest obowiązany odliczyć należny podatek od wynagrodzenia i przekazać go organowi podatkowemu.

Jeżeli dochód przekracza określony limit, dla pracowników zagranicznych, którzy są rezydentami w Szwajcarii, przeprowadza się późniejszą zwykłą ocenę całego dochodu i majątku dla celów podatkowych. Na poziomie federalnym limit ten wynosi 120 000 CHF (jedyny wyjątek: Genewa: 500 000 CHF).

Stawki podatku u źródła różnią się w zależności od kantonu. Więcej informacji na temat sposobu obliczania podatku u źródła i tego, kto podlega opodatkowaniu u źródła, można uzyskać od kantonalnych administracji podatkowych.

Deklaracja podatkowa

Osoby zagraniczne zamieszkałe w Szwajcarii, które posiadają zezwolenie na pobyt stały (zezwolenie C), deklarują jednak swoje dochody i majątek za pomocą zwykłego zeznania podatkowego, dokładnie na tych samych zasadach jak Szwajcarzy.

Formularz kontaktowy