Podatki w Szwajcarii

Podatek u źródła – Quellensteuer

Podatek u źródła to podatek odliczany bezpośrednio od dochodu. Osoby podlegające opodatkowaniu u źródła to:

– mają miejsce zamieszkania w Szwajcarii do celów podatkowych, ale nie mają jeszcze zezwolenia na pobyt stały (zezwolenie C) lub nie mają rezydencji podatkowej w Szwajcarii ze względu na swoje dochody (osoby dojeżdżające do pracy za granicą, rezydenci tygodniowi, mówcy, sportowcy, artyści itp.).

Pracodawca jest obowiązany odliczyć należny podatek od wynagrodzenia i przekazać go organowi podatkowemu.

Jeżeli dochód przekracza określony limit, dla pracowników zagranicznych, którzy są rezydentami w Szwajcarii, przeprowadza się późniejszą zwykłą ocenę całego dochodu i majątku dla celów podatkowych. Na poziomie federalnym limit ten wynosi 120 000 CHF (jedyny wyjątek: Genewa: 500 000 CHF).

Stawki podatku u źródła różnią się w zależności od kantonu. Więcej informacji na temat sposobu obliczania podatku u źródła i tego, kto podlega opodatkowaniu u źródła, można uzyskać od kantonalnych administracji podatkowych.

Deklaracja podatkowa

Osoby zagraniczne zamieszkałe w Szwajcarii, które posiadają zezwolenie na pobyt stały (zezwolenie C), deklarują jednak swoje dochody i majątek za pomocą zwykłego zeznania podatkowego, dokładnie na tych samych zasadach jak Szwajcarzy.

Formularz kontaktowy

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!