Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin w Szwajcarii

f5d0f5a6093cd2392a2052328c9c30c2 (1)

Wielu z nas marzy o niezależności zawodowej, ale skok w nieznane może być przerażający. Dlatego warto rozważyć możliwość samozatrudnienia jako dodatkowej pracy, zachowując jednocześnie pewność zatrudnienia na pełen etat. W Szwajcarii istnieje możliwość podjęcia samozatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Jest ono wskazane zwłaszcza wtedy, kiedy zasoby finansowe są ograniczone.

 

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, jako nowe podejście do pracy.

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin stało się ważnym elementem nowoczesnego rynku pracy w Szwajcarii, odzwierciedlającym rosnące zainteresowanie elastycznością, przedsiębiorczością i realizacją pasji zawodowych.

 

 1. Elastyczność w pracy:
  • W ostatnich latach elastyczność w zakresie zatrudnienia stała się priorytetem.
  • Coraz więcej pracodawców docenia wartość dynamicznej siły roboczej.
 2. Rozwój pasji i przedsiębiorczości:
  • Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin stało się istotnym rozwiązaniem dla osób, które chcą realizować swoje pasje i zainteresowanie biznesem.
  • Szwajcaria, jako kraj ceniący innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, wspiera tę formę zatrudnienia.
  • Zachęta do samozatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin wynika z przekonania, że zadowoleni i spełnieni pracownicy są bardziej produktywni i kreatywni.
 3. Znaczenie społeczne i gospodarcze:
  • Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin przyczynia się do zwiększenia różnorodności i innowacyjności na rynku pracy.
  • Poszerza możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla pracowników, umożliwiając im eksplorowanie różnych obszarów działalności.
 4. Wykorzystanie nowych technologii:
  • Rozwój technologii umożliwia pracownikom prowadzenie samozatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin w bardziej efektywny sposób, dzięki czemu mogą lepiej zarządzać czasem i zasobami.
 5. Wyzwania i możliwości:
  • Rozstanie się ze strefą komfortu: przejście z bycia pracownikiem na własne konto to duże wyzwanie – samozatrudnienie w niepełnym wymiarze pozwala zachować poczucie bezpieczeństwa.
  • Ograniczenie ryzyka finansowego: praca na część etatu może być atrakcyjną opcją, szczególnie dla osób z ograniczonymi zasobami finansowymi, pozwalając na stopniowe wchodzenie w świat przedsiębiorczości.
  • Dla osób gotowych podjąć wyzwania związane z zarządzaniem czasem, finansami i ryzykiem przedsiębiorczym, samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin może być nie tylko sposobem na dodatkowy dochód, ale także drogą do spełnienia zawodowego i osobistego.

 

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin – najważniejsze aspekty zabezpieczenia społecznego.

 1. Definicja samozatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin:
  • W Szwajcarii jesteś uważany za osobę samozatrudnioną, gdy działasz niezależnie w swoim imieniu i na własny rachunek, ponosząc jednocześnie pełne ryzyko ekonomiczne związane z wykonywaną pracą.
  • Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin oznacza prowadzenie działalności gospodarczej równolegle z pracą w pełnym wymiarze lub inną główną działalnością, taką jak nauka.
  • Praca ta odbywa się poza godzinami pracy głównego zatrudnienia i nie może kolidować z obowiązkami związanymi z pracą główną.
  • Dochody z tej działalności muszą być istotnie niższe od dochodów z głównej pracy.
 2.  Kto może podjąć samozatrudnienie na niepełny etat?
  • W Szwajcarii nie ma żadnych uwarunkowań ani ograniczeń dotyczących podejmowania samozatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin.
  • Samozatrudnienie na niepełny etat jest otwarte dla różnych grup społecznych, w tym profesjonalistów, studentów czy gospodyń domowych.
  • Obcokrajowcy oraz osoby dojeżdżające do pracy transgranicznie mogą również podjąć tę formę zatrudnienia po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.
  • Obywatele UE/EFTA mogą rozpocząć działalność poprzez złożenie wniosku w kantonalnym urzędzie migracyjnym. Po zaakceptowaniu wniosku, otrzymują zezwolenie na pobyt (tzw. zezwolenie B), ważne przez pięć lat z możliwością jego przedłużenia. Dzięki temu mają możliwość prowadzenia własnej firmy w Szwajcarii.
  • Obywatele spoza UE/EFTA muszą przejść skomplikowaną procedurę składania wniosków, aby móc legalnie pracować w Szwajcarii, bez względu na to, czy chodzi o zatrudnienie na pełny etat czy samozatrudnienie. Zazwyczaj główny wnioskodawca potrzebuje zezwolenia na osiedlenie się (tzw. zezwolenia C), lub musi mieć status małżonka osoby posiadającej zezwolenie C bądź obywatela Szwajcarii, aby móc legalnie pracować.
  • Osoby dojeżdżające do pracy za granicę mogą pracować na własny rachunek w Szwajcarii po uzyskaniu zezwolenia na dojazdy (zezwolenie G) w urzędzie kantonu, w którym chcą pracować, dzięki czemu mogą tu również mieszkać, pod warunkiem, że będą wracać do głównego miejsca zamieszkania przynajmniej raz w tygodniu.
  • Osoby nieposiadające głównej pracy mogą również pracować na własny rachunek w niepełnym wymiarze godzin w Szwajcarii, bez względu na to, czy mają status studenta, osoby bezrobotnej, freelancera czy przedsiębiorcą poszukującym nowych możliwości.  Aby zachować status studenta lub bezrobotnego, należy zarejestrować się jako osoba prowadząca samozatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w funduszu kompensacyjnym i przestrzegać, aby uzyskiwane dochody nie przekroczyły określonych limitów.
 3. Ważne czynniki do rozważenia przed podjęciem samozatrudnienia na niepełny etat:
  • Stabilne źródło dochodu – szczególnie ważne na początku samozatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ ułatwia rozwój swojej działalności przedsiębiorczej bez niepotrzebnej presji; samozatrudnienie powinno stanowić dodatkowe źródło dochodu, nie zaś główne źródło utrzymania.
  • Osobista zdolność do podjęcia dodatkowej pracy – samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin stanowi dodatkowe obciążenie Twojego czasu. Powinieneś być gotowy i zdolny do przyjęcia dodatkowego ciężaru obok swojej głównej pracy, bez negatywnego wpływu na swoją wydajność, wyniki i jakość życia.
 4. Zalety samozatrudnienia w niepełnym wymiarze:
  • Elastyczność harmonogramu pracy: umożliwia dostosowanie godzin pracy do własnych potrzeb i preferencji. Możesz łatwiej zarządzać czasem pomiędzy pracą, życiem rodzinny, a innymi osobistymi zobowiązaniami.
  • Niskie ryzyko finansowe: w porównaniu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej na pełen etat, niesie mniejsze ryzyko finansowe. Kontynuując główną pracę, masz stabilne źródło dochodu, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe w przypadku niepowodzeń w nowej działalności.
  • Dodatkowy dochód: możesz cieszyć się dodatkowymi dochodami obok wynagrodzenia z głównej pracy, które mogą stanowić cenny wkład w budżet domowy lub być przeznaczone na oszczędności lub cele związane z rozwojem osobistym.
  • Możliwość rozwijania własnego biznesu: daje więcej czasu na rozwijanie własnego biznesu i budowanie jego fundamentów bez presji natychmiastowego sukcesu. Możesz dogłębniej analizować rynek i budować zrównoważony, niezależny biznes, co może prowadzić do długoterminowego sukcesu.
  • Więcej opcji finansowania: posiadając stałe źródło dochodu z głównej pracy, masz łatwiejszy dostęp do finansowania swojej działalności pobocznej. Banki i instytucje finansowe są bardziej skłonne udzielić pożyczki, ponieważ dochody z pełnoetatowej pracy zwiększają Twoją zdolność kredytową, co ułatwia uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój swojego przedsiębiorstwa.
 5. Wady samozatrudnienia w niepełnym wymiarze:
  • Zwiększony stres: balansowanie między pracą a życiem osobistym może być wyzwaniem, szczególnie gdy dochodzi do dodatkowego obciążenia pracą. Brak równowagi między sferami życia może prowadzić do wypalenia zawodowego oraz negatywnie wpływać na relacje rodzinne i zdrowie psychiczne.
  • Ograniczone świadczenia: często nie zapewnia tych samych świadczeń, jakie oferowane są pracownikom na pełen etat, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, płatne urlopy, czy plany emerytalne.
  • Ograniczony czas i energia: założenie i prowadzenie własnej firmy wymaga znacznego zaangażowania i poświęcenia czasu. Brak czasu i energii może ograniczyć możliwość efektywnego działania w pracy dodatkowej, co może zahamować rozwój biznesu i uniemożliwić osiągnięcie zamierzonych celów.
  • Dłuższa faza rozwoju: rozwój własnej firmy zwykle trwa dłużej ze względu na mniejszą ilość czasu, związaną z wykonywaniem pracy głównej.
  • Dochód zmienny: dochody mogą być niestabilne i podlegać wahaniom, co utrudnia ich przewidywanie i planowanie finansowe. Niemożność zapewnienia stałego źródła dochodu może prowadzić do trudności finansowych i niepewności związanej z utrzymaniem się.

Prawne aspekty samozatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin:

  1. Obowiązek lojalności wobec głównego pracodawcy:
   • Zgodnie z art. 321a szwajcarskiego kodeksu zobowiązań (CO), osoba pracująca na pełny etat i podejmująca samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin ma obowiązek lojalności wobec głównego pracodawcy.
   • Obowiązek ten polega na unikaniu konfliktu interesów i zapewnieniu, aby działalność poboczna nie kolidowała z obowiązkami wobec pracodawcy (np. obsługa klientów korporacyjnych), nie miała negatywnego wpływu na jego reputację, ani nie pogarszała wyników pracy  i zobowiązań wobec spółki.
   • Nie ma prawnego obowiązku informowania głównego pracodawcy o pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednakże może być ono dobrym sposobem na budowanie i utrzymywanie pozytywnych i przejrzystych relacji. W Szwajcarii, gdzie cenione są elastyczne i innowacyjne podejście pracowników, niektórzy pracodawcy mogą nawet pozytywnie ocenić dodatkową pracę.
   • Pracodawca nie ma prawa zabronić wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, chyba że narusza to obowiązek lojalności.
  2. Składki na ubezpieczenie społeczne:
   • Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, nawet w niepełnym wymiarze godzin, muszą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, takie jak pierwszy filar ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (AHV, IV, EL), w celu pokrycia potrzeb życiowych na starość lub zadośćuczynienia rodzinie w przypadku śmierci.
   • Wyjątkiem jest roczny dochód z działalności w niepełnym wymiarze, który nie przekracza 2300 franków (w zależności od kantonów; należy sprawdzić tę kwotę) – w takim przypadku składki AHV będą odprowadzane wyłącznie na żądanie.
   • Składki z działalności uzależnione od dochodów osoby prowadzącej działalność i muszą być regularnie opłacane.
   • Samozatrudnienie może pociągać za sobą wyższe składki za ubezpieczenie społeczne, gdyż osoby prowadzące własną działalność są zobowiązane do opłacania pełnej składki w ramach pierwszego filaru, podczas gdy pracownicy zatrudnieni na cały etat dzielą tę składkę z pracodawcą.
   • Osoby prowadzące działalność na własny rachunek w niepełnym wymiarze czasu pracy i należące do stowarzyszenia zawodowego muszą na ogół przystąpić do niego i wpłacać składki na jego fundusze oprócz obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.
  3. Pozostałe ubezpieczenia:
   • Ubezpieczenie ochrony prawnej (cywilne): warto pamiętać, że wykonując jakąkolwiek działalność, ubezpieczenie OC ochroni firmę przed konsekwencjami finansowymi roszczeń związanych ze szkodami wyrządzonymi osobom lub mieniu.
   • Ubezpieczenie prawne: ochrona w postaci ekspertów, w przypadku kłopotów i kosztów w sporach prawnych z klientami, dostawcami i innymi podmiotami.
   • Ubezpieczenie na wypadek choroby: w przeciwieństwie do pracy na pełny etat, samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin nie gwarantuje ubezpieczenia na wypadek choroby. Osoba samozatrudniona może jednak wybrać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.
  4. Aspekty podatkowe:
   • Dochód z pracy na własny rachunek w niepełnym wymiarze czasu pracy musi być ujęty w rocznym zeznaniu podatkowym i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w prawie podatkowym.
   • Osoba prowadząca działalność na własny rachunek musi samodzielnie składać zeznania podatkowe i monitorować swoje zobowiązania podatkowe, co wymaga prowadzenia dokładnej ewidencji przychodów i wydatków.
   • W przypadku samozatrudnienia w firmie jednoosobowej, dochody z tej działalności są zazwyczaj opodatkowane wraz z dochodami regularnymi.
   • Jednakże, jeśli prowadzisz spółkę GmbH lub AG, musisz wziąć pod uwagę możliwość podwójnego opodatkowania. Zyski spółki są opodatkowane na poziomie spółki, a następnie ponownie jako podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy są wypłacane w formie dywidend lub wynagrodzenia.
   • Zrozumienie konsekwencji podatkowych prowadzenia działalności na własny rachunek jest bardzo ważne, aby uniknąć problemów prawnych w przyszłości i zoptymalizować zobowiązania podatkowe.
   • Warto skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak doradcy podatkowi, aby uzyskać kompleksową wiedzę i uniknąć niepotrzebnych konsekwencji niewłaściwego rozliczenia.
  5. Wymagania rejestracyjne:
   • Osoby samozatrudnione w niepełnym wymiarze godzin w Szwajcarii traktowane są jako niezależni przedsiębiorcy.
   • Rejestracja w urzędzie ds. odszkodowań: aby zostać prawnie uznanym za osobę samozatrudnioną w Szwajcarii, należy zarejestrować się w urzędzie ds. odszkodowań i dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą.
   • Dokumenty wymagane do rejestracji: w tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej funduszu kompensacyjnego oraz dołączyć kopie faktur, umów handlowych, adres firmy, umowy najmu oraz polisy ubezpieczeniowe.
   • Jeśli decydujesz się na założenie spółki prawnej GmbH lub AG, musisz formalnie zarejestrować spółkę w rejestrze handlowym i spełnić wszystkie wymogi rejestracyjne.
   • Wymogi te mogą różnić się w zależności od kantonu oraz rodzaju prowadzonej działalności i formy prawnej, którą wybierzesz. Warto sprawdzić te wymagania przed rejestracją.
   • Jeśli chcesz poczuć się zupełnie pewnie, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia, na przykład usług biura rachunkowych lub prawniczych, aby upewnić się, że proces rejestracji przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

 

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest popularną opcją w Szwajcarii dla osób poszukujących dodatkowego dochodu oraz elastyczności w harmonogramie pracy. Oferuje wiele korzyści, ale również wymaga starannego rozważenia aspektów prawnych i finansowych. Ważne jest zrozumienie zasad tego rodzaju działalności oraz obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i podatkami. Zrozumienie tych elementów może pomóc w skutecznym zarządzaniu tą formą zatrudnienia i osiągnięciu sukcesu w biznesie.

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze może być doskonałą drogą dla tych, którzy chcą eksplorować przedsiębiorczość, nie rezygnując z zabezpieczenia, jakim jest zatrudnienie na pełen etat. Daje w ten sposób możliwość równoczesnego rozwijania się zawodowego i osobistego, minimalizując ryzyko finansowe i zapewniając stabilność.

 

WAŻNE: Jeśli chcesz przeanalizować swoją sytuacje finansowo-emerytalną w Szwajcarii również pod kątem podatków, klikając tutaj możesz umówić się na bezpłatną konsultacje

 

Źródła:

Selbständigkeit im Nebenerwerb in der Schweiz: Die wichtigsten Aspekte

Nebenberufliche Selbstständigkeit in der Schweiz: Vor- & Nachteile – PayrollPlus

 

Zobacz również

Ubezpieczenie mienia domowego

Nasze domowe skarby to często nasz wieloletni dobytek, nie tylko wartości sentymentalnej, ale również materialnej: cenne zegarki, nowoczesne narzędzia pracy biurowej i zdalnej, biżuteria, pamiątki

Czytaj więcej »

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!