Ubezpieczenia w Szwajcarii

Ubezpieczenia w Szwajcarii

Jeżeli myślisz o wyjeździe do Szwajcarii lub już tam pracujesz musisz koniecznie pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym. Każdy mieszkaniec Szwajcarii musi w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu wybrać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Szwajcaria dysponuje jednym z najlepszych na świecie systemów ubezpieczeń zdrowotnych i każdy ma do nich dostęp.

Czy w Szwajcarii ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe?

Oczywiście, jak większość krajów w Unii Europejskiej ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe. Od momentu zameldowania się, masz 3 miesiące na wykupienie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii. Nie ma co zwlekać z wykupieniem ubezpieczenia w Szwajcarii, ponieważ gmina w takich przypadkach z reguły sama wybiera ubezpieczyciela, każe nam zapłacić składki wstecz, a nawet może dać nam karę za nieopłacanie wcześniejszych składek. Tak więc, jeśli pracujesz już w Szwajcarii, właśnie się przeprowadziłeś lub otrzymujesz w tym kraju emeryturę, ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym (KVG) zobowiązuje Cię do wykupienia podstawowego ubezpieczenia w Szwajcarii.

Ubezpieczenie zdrowotne podstawowe w Szwajcarii

Ubezpieczenie zdrowotne podstawowe

Ubezpieczenie zdrowotne dodatkowe​ w Szwajcarii

Ubezpieczenie zdrowotne dodatkowe

Ubezpieczenie emerytalne w Szwajcarii

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie rzeczy i mienia w Szwajcarii

Ubezpieczenie rzeczy i mienia

Ubezpieczenie OC w Szwajcarii

Ubezpieczenie OC od szkód osobom trzecim

Ubezpieczenia pojazdów w Szwajcarii

Ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenie prawne w Szwajcarii

Ubezpieczenie prawne

Ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku i śmierci w Szwajcarii

Ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku i śmierci

 

Kto jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia?

Osoby, które na stałe osiedlili się w Szwajcarii, zobowiązane są do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. System szwajcarski, nazywany składką kapitacyjną, oznacza, że każdy członek w rodzinie musi płacić miesięczne składki do kasy chorych, czyli wykupić podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii.

Kto jest zwolniony z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii?

– osoba, która mieszka w Szwajcarii, ale pracuje w kraju UE/EFTA, bądź otrzymuje emeryturę tylko i wyłącznie w kraju UE/EFTA,

– osoba, która przyjechała do Szwajcarii w celu odbycia kuracji lub leczenia medycznego,

– osoba, która została oddelegowana do Szwajcarii na okres nie dłuższy niż 24 miesiące przez państwo UE/EFTA

– osoby, które są pracownikami organizacji międzynarodowej, członkami misji dyplomatycznej albo konsularnej, na mocy prawa międzynarodowego przysługują przywileje.

Opisane poniżej specjalne warunki, które zwalniają od obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii, dotyczą osób, które mieszkają w krajach Unii Europejskiej, natomiast uczą się lub pracują w Szwajcarii.

Jakie ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest potrzebne?

Ubezpieczenie zdrowotne

Szwajcaria opiera się na innym systemie zdrowotnym niż Republika Federalna Niemiec, dlatego widoczne są duże różnice w pokryciu kosztów naszego zdrowia. W Szwajcarii każda osoba sama odpowiedzialna jest za swoje ubezpieczenie zdrowotne i sama ponosi koszty jego utrzymania.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe, oferowane jest przez około 60 towarzystw ubezpieczeniowych, tak zwanych kas chorych, które oferują ten sam zakres świadczeń. Obejmuje m.in. opiekę medyczną, ambulatoryjną, macierzyństwo, leki czy zabiegi przepisane przez lekarza, np. fizjoterapeuta czy masażysta. 

Jeżeli chcesz korzystać z innych usług wykraczających poza zakres podstawowego ubezpieczenia, które obejmuje np. dentystę, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii. W porównaniu z podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym, dodatkowe ubezpieczenie w Szwajcarii posiada więcej taryf i świadczeń. W odpowiednio wybranych wariantach tworzy jedno z najlepszych planów ubezpieczeniowych na świecie.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Jeżeli pracujesz ponad 8 godzin tygodniowo u jednego pracodawcy, zobowiązany on jest, aby zapewnić Tobie ubezpieczenie.  W przeciwnym razie musisz sam poszerzyć swoje ubezpieczenie w ramach nieszczęśliwych wypadków.                                                        Trzy miesiące po przeprowadzce do Szwajcarii muszą wybrać Państwo podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, każdy ma wolny wybór spośród wszystkich dostępnych kas chorych. Ubezpieczyciele i doradcy emerytalni Mobiliar także chętnie doradzą Państwu najbardziej dogodniejszy i najlepszy wariant ubezpieczenia w razie wypadku czy choroby.

Ubezpieczenie samochodu

W Szwajcarii ubezpieczeniu podlega również nasze auto, zarówno te którym przyjedziemy do Szwajcarii, jak te które kupimy na miejscu. Prawo w Szwajcarii wymaga od nas ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mechanicznych pojazdów, które chroni Ciebie od zobowiązań finansowych, w przypadku wyrządzonej szkody przez Twój pojazd. Z racji, że wypadki mogą słono kosztować takie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferuje także ochronę.

Ubezpieczenie majątku ruchomego gospodarstwa domowego i odpowiedzialności cywilnej

W porównaniu z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Szwajcarii, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe. Zdecydowanie jednak zaleca się jego wykupienie, ze względu na ochronę przed finansowymi konsekwencjami osób trzecich z tytułu prawnej odpowiedzialności.                                                                                                                                                    Ubezpieczenie mieszkania także należy wykupić, ponieważ daje Ci ochronę w mieniu ruchomym przed finansowymi konsekwencjami szkód, spowodowanychm.in. kradzieżą, zalaniem czy pożarem.

Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne

To z Twojego wynagrodzenia brutto potrącane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne:

– Ubezpieczenie emerytalne i rodzinne (AHV),

– ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (IV),

– ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (ALV),

– ubezpieczenie świadczeń pracowniczych (BVG),

– odszkodowanie za utratę zarobków (EO).

Na temat szwajcarskiego systemu emerytalnego, tutaj można znaleźć więcej informacji. O wszelkich ubezpieczeniach społecznych, wynagrodzeniach czy dodatkowych kosztach płacowych, więcej informacji uzyskasz od swojego doradcy ubezpieczeniowego i emerytalnego w Mobiliar Insurance.