Ubezpieczenia w Szwajcarii

Finanse i ubezpieczenia w Szwajcarii

Planując wyjazd do Szwajcarii lub w sytuacji, gdy już tam pracujesz, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że jest to idealny moment, by pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym. Na wybór podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego masz 3 miesiące od momentu przyjazdu do kraju. Warto wiedzieć, że Szwajcaria ma jeden z najlepszych na świecie systemów opieki zdrowotnej. Każdy ma dostęp do ubezpieczeń. Ważne jest jednak to, że niedopełnienie koniecznych formalności, może być bardzo kosztowne.

Więcej o obowiązkowych ubezpieczeniach w Szwajcarii dowiesz się z tego tekstu. Znajdziesz tu m.in. odpowiedzi na pytania, czy karta EKUZ pokryje podstawowe świadczenia, oraz kto jest zwolniony z ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe?

Podobnie jak w większości europejskich krajów, w Szwajcarii ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Od momentu zameldowania się masz 90 dni na wykupienie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. To czas, który wykorzystasz na wybór Kasy Chorych (Krankenkasse) i swojego modelu ubezpieczenia. Ważne jest to, że obowiązek opłacania składek istnieje od momentu meldunku. Krankenkasse naliczy więc składki wstecz, warto mieć to na uwadze i wybrać właściwą dla siebie opcję jak najszybciej.

Decyzja o skorzystaniu z usług tej, czy innej Kasy Chorych powinna być przemyślana i odpowiedzialna. Jej podjęcie wymaga dobrej znajomości lokalnej opieki zdrowotnej oraz przynajmniej częściowej znajomości języka. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego, który pomoże w przygotowaniu formalności i rejestracji dokumentów.

W przypadku niezdecydowania się na żadną opcję gmina sama wybiera ubezpieczyciela, może też naliczyć karne odsetki za nieopłacane składki.

Szwajcaria ubezpieczenia – dlaczego EKUZ to za mało?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej m.in. w Szwajcarii na koszt polskiego NFZ. Zakres pomocy, na jaką można liczyć, mając kartę EKUZ, jest jednak bardzo ograniczony. Kwestia posługiwania się kartą dotyczy czasowego przebywania za granicą.

Mieszkając lub pracując w Szwajcarii w ramach stałego pobytu, należy mieć własną indywidualną polisę zdrowotną. Podpisuje ją każda osoba pracująca, bez względu na obywatelstwo oraz osoby niepracujące.

Z uwagi na fakt, że karta EKUZ nie pokryje wszystkich kosztów leczenia, obowiązkową umowę ubezpieczenia zdrowotnego, warto zawrzeć jak najszybciej.

Zalecamy również wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Poszerzy to znacznie zakres ochrony i ilość usług, z jakich w ramach takiej umowy będzie można skorzystać.

Zdrowotne ubezpieczenie w Szwajcarii – dla kogo?

Ubezpieczenie na wypadek leczenia jest obowiązkowe dla wszystkich osób zamieszkujących Szwajcarię. Ubezpieczenie ma charakter indywidualny i obejmuje dorosłych i ich dzieci. Warto pamiętać, że zawarcie ubezpieczenia nie ma związku z podjęciem pracy na podstawie umowy o pracę. Każdy musi na własną rękę skontaktować się z wybraną instytucją ubezpieczeniową i przygotować dokumenty.

W przypadku niezdecydowania lub w sytuacji, kiedy nie masz pewności, czy samemu podołasz formalnościom, zalecamy kontakt z doświadczonym doradcą.

Kto jest zwolniony ze zdrowotnego ubezpieczenia w Szwajcarii?

Osoby zamieszkujące kraje Unii Europejskiej, ale uczące się lub pracujące na terenie Szwajcarii, zwolnione są z obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w następujących przypadkach:

 • osoba taka przyjechała do Szwajcarii w celu odbycia kuracji lub leczenia medycznego;
 • osoba taka została oddelegowana do Szwajcarii na okres nie dłuższy niż 24 miesiące przez państwo UE/EFTA;
 • osoba taka mieszka w Szwajcarii, ale pracuje w kraju UE/EFTA, bądź otrzymuje emeryturę tylko i wyłącznie w kraju UE/EFTA;
 • osoba taka jest pracownikiem organizacji międzynarodowej, członkiem misji dyplomatycznej albo konsularnej i na mocy prawa międzynarodowego przysługują jej przywileje.

Ubezpieczenia Szwajcaria – rodzaje ubezpieczeń

Poniżej przedstawiamy ubezpieczenia w Szwajcarii, które są obowiązkowe lub zalecane dla osób przebywających na terenie tego kraju.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia w Szwajcarii w zakresie zdrowia dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Co ważne, każda osoba musi indywidualnie zatroszczyć się o swoje ubezpieczenie zdrowotne i ponieść koszty jego utrzymania.

 1. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne – posiadanie takiej polisy jest obowiązkowe dla każdego mieszkańca Szwajcarii. Wybierać można spośród około 60 towarzystw (Kas Chorych), oferujących ten sam zakres świadczeń. Obejmuje on m.in. opiekę medyczną, macierzyństwo, leki i zabiegi przepisane przez lekarza. Podstawowe ubezpieczenie nie daje dostępu do specjalistycznego leczenia oraz wielu dodatkowych opcji.
 2. Dobrowolne ubezpieczenie dodatkowe – korzystanie ze świadczeń wykraczających poza podstawowy zakres, wymusza konieczność zawarcia dodatkowej polisy ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii. Pozwoli ono np. na skorzystanie z wizyty u stomatologa. W porównaniu z ubezpieczeniem podstawowym dobrowolna umowa posiada więcej taryf i świadczeń. Przy odpowiednio dobranych wariantach tworzy jeden z najlepszych planów ubezpieczeniowych na świecie.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

W sytuacji, gdy pracujesz u jednego pracodawcy więcej niż 8 godzin tygodniowo, jest on zobowiązany do zapewnienia Ci ubezpieczenia. W innej sytuacji należy samemu zadbać o poszerzenie swojej ochrony ubezpieczeniowej o wariant nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia Szwajcaria – polisa OC pojazdu jest obowiązkowa. Dotyczy to zarówno samochodu, którym przyjedziesz do Szwajcarii, jak i auta zakupionego na miejscu. Ubezpieczenie takie chroni Cię od zobowiązań finansowych, w przypadku szkody wyrządzonej przez Twój pojazd. W przypadku powstania szkody nie zapłacisz za nią z własnej kieszeni.

Ubezpieczenia samochodu w Szwajcarii, dzielą się na dwie części:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC);
 2. Dobrowolne ubezpieczenie (w Szwajcarii to Teilkasko oraz Volkasko). Dobrowolne polisy obejmują również ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie komunikacyjne Assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie od leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Ubezpieczenie majątku ruchomego gospodarstwa domowego i odpowiedzialności cywilnej

W odróżnieniu od ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe. Zdecydowanie jednak zaleca się wykupienie go, choćby ze względu na ochronę przed konsekwencjami finansowymi działania osób trzecich z tytułu prawnej odpowiedzialności. Ubezpieczenie mieszkania i wszystkich ruchomości należy wykupić, ponieważ daje ono solidną ochronę mienia przed finansowymi konsekwencjami szkód spowodowanych m.in.: zalaniem, pożarem, kradzieżą, aktem wandalizmu.

Ubezpieczenie społeczne – obowiązkowe składki

Szczegółowych informacji na temat ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń czy dodatkowych kosztów płacowych, udzieli doradca ubezpieczeniowy i emerytalny.

Oto lista obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, potrącanych z Twojego wynagrodzenia brutto:

 • ubezpieczenie emerytalne i rodzinne (AHV);
 • ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (IV);
 • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (ALV);
 • ubezpieczenie świadczeń pracowniczych (BVG);
 • odszkodowanie za utratę zarobków (EO).

Ubezpieczenia Szwajcaria – od czego zależy wysokość składki zdrowotnej?

Na wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii, składają się czynniki, taki jak:

 • wiek osoby ubezpieczonej;
 • wybrany indywidualny model ubezpieczenia;
 • wybór franszyzy;
 • kanton zamieszkania (a nawet gmina, w jakiej mieszka ubezpieczony);
 • obecność i rodzaj ubezpieczenia wypadkowego.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii – dlaczego warto?

Podstawowy system ubezpieczeń zdrowotnych umożliwia skorzystanie tylko z podstawowych świadczeń (np. wizyta u lekarza pierwszego kontaktu). Aby rozszerzyć wachlarz możliwości, należy zawrzeć osobną polisę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwoli ona na korzystanie z wielu specjalistycznych form leczenia. Zapewni również skuteczną ochronę w przypadku długotrwałego leczenia lub nietypowych zachorowań.

Do wykupienia dodatkowej polisy, powinny skłonić Cię ograniczenia podstawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Należą do nich:

 • brak zwrotu kosztów za leczenie stomatologiczne dzieci;
 • brak zwrotu kosztów za okulary dla dorosłych;
 • transport chorych (pokrycie jedynie 50% kosztów do 500 CHF rocznie);
 • braki w leczeniu za granicą;
 • ratownictwo (pokrycie jedynie 50% kosztów do 5000 CHF);
 • brak możliwości korzystania z leków spoza podstawowej listy refundowanej;
 • obowiązywanie ochrony jedynie w kantonie zamieszkania lub pracy;
 • brak pokrycia kosztów medycyny alternatywnej (tylko medycyna chińska i akupunktura);
 • wysokość kosztów leczenia zależna od kantonu;
 • wiele innych.

Szwajcaria – ubezpieczenia zdrowotne – jak i kiedy zrezygnować?

Chcąc zrezygnować z umowy ubezpieczenia dodatkowego, należy dostarczyć do instytucji ubezpieczającej wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Zazwyczaj wynosi on 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy. Wypowiedzenie może zostać wysłane listem poleconym.

Z ubezpieczenia podstawowego (LAMal/KVG) nie można całkowicie zrezygnować. Jest to bowiem ubezpieczenie obowiązkowe. Można jednak zmienić jego warunki, poprzez np. wybór innej Kasy Chorych. Jest to możliwe co roku, do dnia 30 listopada.

Szwajcaria ubezpieczenia – dlaczego my?

Jesteśmy zespołem doświadczonych doradców, którzy pomagają mieszkańcom Szwajcarii oraz osobom, które do tego kraju zamierzają wyjechać. Pomagamy w kwestiach ubezpieczeń i systemu emerytalnego. Produkty dobierzemy zgodnie z Twoimi potrzebami i możliwościami, a wszelkie zawiłości prawne przedstawimy w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Czy chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat?

Jeśli są Państwo zainteresowani tym tematem, prosimy o kontakt telefoniczny lub przez E-Mail. Przeprowadzimy z Państwem bezpłatną konsultację i wspólnie ustalimy kolejne kroki, które pozwolą zrealizować Państwa plany.
Do usłyszenia!

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!