Ubezpieczenie dziecka w Szwajcarii

Happy,Baby,Girl,Playing,With,Toys,In,Playroom

Szwajcarskie ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci wygląda zupełnie inaczej niż polskie. Nie przewiduje ochrony dla wszystkich członków rodziny w ramach jednej polisy.

Ubezpieczenie matki pokryje koszty pobytu w szpitalu i opieki związane z urodzeniem dziecka jedynie w przypadku, kiedy urodzi się zdrowe. Jeżeli przy porodzie wystąpią komplikacje bądź dziecko zachoruje, koszty pokryje wyłącznie polisa ubezpieczeniowa, wykupiona przez rodziców oddzielnie dla danego dziecka.

W przypadku, gdy cała rodzina korzysta z jednej firmy ubezpieczeniowej, można otrzymać zniżki na ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka.

 

Ubezpieczenie podstawowe

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka jest obowiązkowe. Rodzice mają czas na zgłoszenie noworodka do trzech miesięcy po urodzeniu. Mogą również ubiegać się o nie jeszcze przed porodem, co jest zalecane.

Ubezpieczenie to obejmuje wstecznie niektóre świadczenia od pierwszego dnia życia noworodka.

Wszelkie poniesione wcześniej koszty zostają przejęte z mocą wsteczną wraz ze składkami miesięcznymi, które muszą być wówczas wstecznie uregulowane. Ubezpieczyciel podstawowy przyjmuje bez zastrzeżeń każde zgłoszone dziecko. Korzyści płynące z podstawowego ubezpieczenia są uregulowane zapisami prawa i dlatego są takie same dla wszystkich objętych opieką podstawową.

Pierwsze lata życia dziecka wiążą się z częstymi wizytami u lekarza, realizacją kalendarza szczepień i kontrolą rozwoju, co może generować wysokie koszty. Najlepszą opcją będzie zatem wybór franszyzy zero CHF. Składka miesięczna nie jest wysoka a w ramach ubezpieczenia nie będziecie musieli płacić dodatkowo za leki, otrzymane u lekarza (inaczej jak w Polsce, gdzie od lekarza otrzymujemy receptę do realizacji we własnym zakresie), za szczepienia (w Polsce, z pakietu dodatkowych, kosztowne). W cenie ubezpieczenia zawarte są również roczne kontrole rozwoju dziecka i koszty leczenia szpitalnego (z reguły szpital kantonalny, jeśli nie mamy wykupionych dodatkowych opcji ubezpieczenia).

Przy podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym istnieje możliwość wyboru różnych modeli opieki lekarskiej dla dziecka (czyli naszego zadeklarowanego sposobu kontaktowania się z lekarzem pierwszej pomocy). W zależności od modelu można uzyskać różne profity. Jeżeli zależy Wam na wolnym wyborze lekarza, warto wiedzieć, że niektóre ubezpieczenia zdrowotne pozwalają na swobodny wybór pediatry dla każdego modelu w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia.

Jeśli dziecko urodzi się chore i będzie wymagało leczenia, koszty leczenia i opieki zostaną pokryte przez podstawowe ubezpieczenie dziecka, ale tylko w zakresie niezbędnej ochrony (istniejące luki mogą prowadzić do wysokich kosztów dla rodziców).

W ramach ubezpieczenia podstawowego należy pamiętać również o wykupieniu dla swojego dziecka ubezpieczenia wypadkowego, które jest obowiązkowe w Szwajcarii.

 

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie dodatkowe jest dobrowolne. Dzięki niemu można jednak indywidualnie rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o medycynę uzupełniającą, leczenie ambulatoryjne, pobyty szpitalne czy leczenie stomatologiczne. Ubezpieczenia suplementarne pokrywają koszty, których nie zwraca ubezpieczenie podstawowe, takie jak terapie alternatywne, aparaty ortodontyczne, okulary, kluby sportowe i wiele innych.

Jednak w przeciwieństwie do ubezpieczyciela podstawowego, ubezpieczyciel dodatkowy może odmówić przyjęcia dziecka, jeśli urodziło się niepełnosprawne bądź obciążone chorobą, ze względu na przewidywane wysokie koszty leczenia i opieki.

Dlatego warto wykupić ubezpieczenia dodatkowe jeszcze przed urodzeniem dziecka, aby zapewnić mu właściwą ochronę w dniu przyjścia na świat, bez kontroli stanu zdrowia, wymaganej przy zawieraniu ubezpieczenia dopiero po porodzie.

Ubezpieczenie dodatkowe nie działa wstecz.

Zalety zawarcia ubezpieczenia dodatkowego dla dziecka przed porodem:
 • Włączenie dziecka do ubezpieczenia dodatkowego bez kontroli stanu zdrowia;
 • Lepsze zabezpieczenie świadczeń dla dziecka już od chwili narodzin – również w przypadku choroby czy komplikacji podczas porodu;

Przykłady świadczeń dla noworodków, które pokrywane są wyłącznie z ubezpieczenia dodatkowego:

– Osteopatia i terapia czaszkowo-krzyżowa (wykonywana przez terapeutów uznanych przez kasę chorych)

– Preparat mlekozastępczy wydawany na receptę;

 • Swobodny wybór szpitala i lekarza w razie konieczności leczenia dziecka – także poza kantonem zamieszkania, czy poza Szwajcarią;
 • Wyższe pokrycie kosztów leczenia dziecka (do 100% również za granicą).
 • Zniżki – niektóre kasy chorych oferują zniżki na ubezpieczenie dodatkowe pod warunkiem rejestracji prenatalnej, np. darmowy pierwszy miesiąc życia bądź bezpłatne ubezpieczenie stomatologiczne przez pierwsze trzy lata życia dziecka;
 • Spokojny czas połogu – bez konieczności martwienia się o wypełnianie dokumentacji w trudniejszym okresie po porodzie.

 

Jakie ubezpieczenie dodatkowe dla dziecka warto rozważyć?
 • Dodatkowe ubezpieczenie szpitalnepółprywatne/prywatne lub elastyczne (Flex)

Ten rodzaj ubezpieczenia dodatkowego  zadba, aby Twoje dziecko otrzymało pokój szpitalny z maksymalnie dwoma łóżkami lub jednoosobowy pokój prywatny. Będziecie mogli swobodnie wybrać lekarza oraz wsparcie ze strony ordynatora. Może pokryć również koszty pobytu w szpitalu poza kantonem zamieszkania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów (wysokość świadczeń jest nieograniczona).

Ubezpieczenie Flex jest tańszą opcją niż ubezpieczenie półprywatne lub prywatne. Umożliwia przejście z oddziału ogólnego do półprywatnego lub prywatnego. Jego składki są niższe, ale udział własny w kosztach wyższy. Warto przeanalizować każdą opcję.

Leczenie stomatologiczne dzieci w Szwajcarii może wiązać się z wysokimi kosztami, których podstawowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa. Finansuje ono bowiem wyłącznie koszty leczenia, które jest medycznie konieczne w wyniku choroby. Nie obejmuje profilaktyki, diagnozy rentgenowskiej, zabiegów stomatologicznych i leczenia ortodontycznego.

Dlatego niezbędne wydaje się zawarcie dodatkowego ubezpieczenia stomatologicznego – w zależności od kasy chorych, przyjęcie bez badania stomatologicznego jest możliwe w okresie prenatalnym i do wieku przedszkolnego. W późniejszym okresie wymagana jest diagnoza i zaświadczenie lekarza o stanie uzębienia, co może skutkować odmową objęcia ubezpieczeniem.

 • Ubezpieczenie inwalidzkie dla noworodka

Niepełnosprawność dziecka może być bardzo kosztowna. Dzieci niepełnosprawne o wiele częściej potrzebują pomocy medycznej. Ustawowe ubezpieczenie rentowe obejmuje zaledwie minimum socjalne i obowiązuje od 18 roku życia. W tym przypadku pomocne staje się ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności dziecka. Pokrywa ono różne koszty leczenia, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Warto zainteresować się, które i czy ubezpieczenie obejmuje również konsekwencje niepełnosprawności związanej z chorobą, jest ona bowiem znacznie bardziej powszechna niż przypadkowa niepełnosprawność.

Ubezpieczenie dodatkowe pokrywa w dużej mierze koszty pomocy, które niepełnosprawne dzieci pilnie potrzebują:  łóżka elektryczne, wózki inwalidzkie, elektroniczne urządzenia komunikacyjne. Mogą partycypować w kosztach zmian, jakie trzeba wykonać w mieszkaniu, aby przystosować je do potrzeb niepełnosprawnego dziecka

 • Transport medyczny i ratowniczy

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywa zaledwie 50% kosztów transportu karetką . Ubezpieczenie dodatkowe może zapewnić pokrycie wszystkich kosztów akcji ratowniczych (w zależności od opcji, również bez wyznaczonego maksimum), również za granicą.

 • Medycyna komplementarna/alternatywna

Medycyna komplementarna to terapie i procedury diagnostyczne, które nie należą do medycyny konwencjonalnej (indywidualne podejście). Opierają się one na holistycznym spojrzeniu na człowieka, skupiając się na podłożu choroby i stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza, gdy medycyna konwencjonalna nie pomaga.

Podstawowym ubezpieczeniem objętych jest pięć alternatywnych metod medycznych: medycyna antropozoficzna, homeopatia, neuroterapia, fitoterapia oraz tradycyjna medycyna chińska (TCM). Koszty leczenia pokrywane są wyłącznie wtedy, kiedy terapię prowadzą wyznaczeni, odpowiednio przeszkoleni lekarze, jednocześnie usługi są płatne z udziałem własnym (franszyza).

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne opłaca składki na pozostałe uzupełniające terapie medyczne, które nie są objęte ubezpieczeniem podstawowym (np. osteopatia), pokrywając większość kosztów, różnych procentowo w zależności od ubezpieczyciela.

 • Sport i aktywność ruchowa

Ubezpieczenie podstawowe nie zapewnia żadnego wsparcia w tym zakresie.

Ubezpieczenie dodatkowe może partycypować w podziale kosztów członkostwa w klubach sportowych, opłacać abonamenty na pływanie, kursy ćwiczeń itp., w zależności od ubezpieczyciela.

 • Odpowiedzialność prywatna (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpieczy przed szkodami, które mogą zdarzyć się dziecku na mieniu należącym do osób trzecich lub na nich samych (zniszczenia, uszkodzenia). Warto włączyć swoje dziecko do tego ubezpieczenia. W większości przypadków wystarczy tylko poinformować o tym firmę ubezpieczeniową.

 • Ubezpieczenie majątku gospodarstwa domowego

Wraz z licznymi zakupami dla dziecka wzrasta wartość przedmiotów gospodarstwa domowego. Warto zaktualizować swoje ubezpieczenie, by uniknąć przykrych konsekwencji niedoubezpieczenia domowego majątku.

 • Ubezpieczenie na życie

 Jeśli ważne jest dla Ciebie, aby Twoja rodzina była dobrze zabezpieczona, również w przypadku inwalidztwa lub śmierci głównego żywiciela, powinieneś wykupić ubezpieczenie na życie. W razie potrzeby ubezpieczenie pokrywa dodatkowo koszty opieki nad dziećmi i prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie podstawowe dla dzieci?

Składki dla dzieci są niższe i wynoszą ok. 20–25 procent składki osoby dorosłej, w zależności od firmy ubezpieczeniowej i wybranego modelu. Oprócz składek trzeba dokładać się do kosztów opieki zdrowotnej za pomocą udziału własnego (franszyzy). Po wyczerpaniu franszyzy pokrywa się 10% dodatkowych kosztów dziecka do maksymalnej kwoty 350 CHF.

Warto wiedzieć, że dzieci do 18 roku życia oraz młodzi dorośli do 25 roku życia, którzy kontynuują naukę, zwolnieni są z opłaty szpitalnej w wysokości 15 CHF dziennie.

Przy większej ilości dzieci możesz skorzystać ze zniżek rodzinnych, ale związane są one zazwyczaj z wykupieniem ubezpieczenia dodatkowego.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie dodatkowe dla dzieci?

Dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest jeszcze tańsze. Firmy stosują różne zachęty dla przyszłych ubezpieczonych w postaci darmowego pierwszego miesiąca bądź wzrastającej procentowo zniżki, w zależności od ilości ubezpieczonych dzieci.

Jeśli masz dodatkowe pytania albo chciałabyś wybrać najlepszy wariant ubezpieczeniowy dla Ciebie i Twojego dziecka, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Wypełnij formularz kontaktowy  lub zadzwoń bezpośrednio do naszej doświadczonej doradczyni do spraw ubezpieczeń i finansów: +41 79 193 29 15 Angelika Meurer

 

 

 

Źródła:

https://www.comparis.ch/krankenkassen/eltern/info/vorgeburtliche_anmeldung

https://www.familienleben.ch/leben/finanzen/versicherungen-in-der-schweiz-das-brauchen-kinder-4055

https://www.axa.ch/de/privatkunden/blog/gesundheit/familie-und-kind/zusatzversicherung-kind.html

 

 

Zobacz również

Ubezpieczenie mienia domowego

Nasze domowe skarby to często nasz wieloletni dobytek, nie tylko wartości sentymentalnej, ale również materialnej: cenne zegarki, nowoczesne narzędzia pracy biurowej i zdalnej, biżuteria, pamiątki

Czytaj więcej »

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!