Ubezpieczenie zdrowotne podstawowe w Szwajcarii

Ubezpieczenie zdrowotne podstawowe w Szwajcarii

Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe dla każdego jej mieszkańca.

Najważniejsze informacje:

 • osoba mająca zameldowanie w Szwajcarii ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy od niem. „Einreisedatum” (data, która widnieje na pozwoleniu jako data zameldowania się w Szwajcarii) wybrać samodzielnie ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii. Jeśli po 3 miesiącach gmina nie otrzyma informacji o zameldowaniu się w kasie chorych, z reguły przydziela ją sama. Często w takich wypadkach, ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii i jego cena nie jest korzystna dla ubezpieczonego oraz może zostać naliczona, dodatkowa oplata administracyjna lub kara
 • podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii chroni w przypadku choroby, macierzyństwa oraz wypadków
 • ubezpieczenie zdrowotne podstawowe w Szwajcarii oferuje każdemu ubezpieczonemu te same usługi, bez względu na stan zdrowia i wiek
 • ubezpieczony opłaca składki indywidualnie
 • cena składek miesięcznych podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii  jest zależna od wieku ubezpieczonego, miejsca zamieszkania, wysokości Franchise, czyli wkładu własnego i modelu ubezpieczenia
 • każda osoba w zakresie ubezpieczenia w Szwajcarii, może dobrowolnie wybrać firmę ubezpieczeniową, model ubezpieczenia i Franchise
 • istnieją różne modele ubezpieczeń zdrowotnych w Szwajcarii, należy wymienić 4 podstawowe: wolny wybór lekarza, lekarz domowy, praktyka lekarska, telemedycyna, (należy przestrzegać reguł danego modelu w momencie, kiedy wybieramy się do lekarza)
 • niezależnie od wyboru modelu ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii w przypadkach niezwłocznych, można udać się bezpośrednio na pogotowie
 • ubezpieczony może co roku zmieniać kasę chorych, model ubezpieczenia i Franchise
 • Franchise – dla dorosłych do wyboru pomiędzy 300 i 2500 CHF, dla dzieci pomiędzy 0 a 600 CHF
 • Selbsbehalt – 10% max. 700 CHF dla dorosłych, 350 CHF dla dzieci
 • Ubezpieczony ma prawo ubiegać się o niem. “Prämienverbilligung”, czyli tzw. dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii

Każdy w Szwajcarii może dokonać wyboru ubezpieczyciela spośród około 60 towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych, tak zwanych kas chorych, które działają na terenie Szwajcarii. Każdy mieszkaniec ma swobodę w wyborze ubezpieczyciela, ponieważ muszą oni zapewnić taka samą opiekę i wszystkie świadczenia w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii. Dzięki temu opieka medyczna jest na wysokim poziomie i każdy ma do niej dostęp. W ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego istnieje możliwość wyboru różnych modeli opieki zdrowotnej, co daje możliwość comiesięcznej oszczędności na składkach, np. poprzez rezygnację np. z wizyty u lekarza domowego i zamianę tego na teleporadę. W takim wypadku kontaktujesz się ze swoim lekarzem telefonicznie lub przez aplikację mobilną z lekarzem z centrum medycznego, z którym współpracuje Twoja kasa chorych, podajesz objawy, a następnie lekarz stwierdzi, czy jest w stanie Ci pomóc bezpośrednio, czy skieruje Cię do lekarza ogólnego lub specjalisty.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii obejmuje świadczenia w zakresie choroby, wypadku czy macierzyństwa. Podstawowe ubezpieczenie w Szwajcarii pokrywa koszty leczenia szpitalnego na oddziale ogólnym w kantonie, w którym mieszkasz, zabiegi u lekarza specjalisty w całej Szwajcarii, podział kosztów w przypadku nagłych wypadków na całym świecie, jak i leki i badania laboratoryjne.

W przypadku nieszczęśliwych wypadków podstawowe ubezpieczenie pokrywa koszty, tylko pod warunkiem, że włączyłeś je do tego ubezpieczenia i nie posiadasz innego ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia wypadkowego w Szwajcarii.

Ubezpieczenia wypadków w Szwajcarii

Jeżeli pracujesz u jednego pracodawcy dłużej niż 8 godzin tygodniowo, to ten pracodawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Ciebie w razie wypadku. W takiej umowie zawarte są informacje dotyczące Twojego leczenia szpitalnego w razie wypadku. Oczywiście masz możliwość, aby samemu wybrać wyższą ochronę w razie wypadku i leczyć się np. w szpitalu półprywatnym lub prywatnym, co gwarantuje Ci wykupienie ubezpieczenia dodatkowego w ramach nieszczęśliwych wypadków. Osoby, które pracują mniej niż 8 godzin tygodniowo u jednego pracodawcy lub wcale, albo pracują na własnej działalności gospodarczej, są zobowiązane przyłączyć ubezpieczenie wypadkowe do swojego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii, ile kosztuje?

Jeżeli korzystasz z usług medycznych, należy pokryć koszty tych usług. Wysokość kosztów szacowana jest na podstawie Franchise, procentu udziału własnego i wkładu w koszty szpitalne, jeżeli jest taka potrzeba. Za pobyt w stacjonarnym szpitalu należy zapłacić dodatkowo 15 CHF dziennie.

Każdy sam decyduje, jak wysoki jest roczny udział w kosztach, po skorzystaniu ze świadczeń medycznych. Można samemu określić jaka kwota będzie płacona przez osobę ubezpieczoną, począwszy od 2500, 2000, 1500, 1000, 500 czy 300 franków rocznie. Tę kwotę nazywamy w Szwajcarii „Franchise”. Wiąże się to z tym, że im niższy roczny wkład własny, tym wyższa jest nasza miesięczna składka ubezpieczeniowa.

Franczyza w Szwajcarii, tak zwany wkład własny

Franczyza, to kwota, którą należy płacić co roku na poczet ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii, zanim ubezpieczalnia pokryje część kosztów usług medycznych, do których zaliczamy m.in.: wizyty lekarskie, badania, leki oraz hospitalizację.

Jaką stawkę wkładu własnego wybrać?

Wyższe składki wkładu własnego, oznaczają niższe miesięczne raty ubezpieczenia, dzięki czemu możesz zaoszczędzić pieniądze, ale jest też tak zwaną kwotą ryzyka. Podczas wizyty u lekarza, jeśli otrzymasz duży rachunek, musisz zapłacić kwotę wkładu własnego. Dlatego warto wcześniej przemyśleć, jaką kwotę jesteśmy w stanie wydać na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii, warto zadać sobie pytanie, jak często choruję, ile mniej więcej razy w roku chodzę do lekarza? Jeżeli ogólnie jesteś zdrowy, rzadko odwiedzasz lekarza, możesz pozwolić sobie na wyższą kwotę wkładu własnego, natomiast jeżeli Twój stan zdrowia wymaga częstych wizyt u lekarza, nie chcesz ryzykować, najlepiej skorzystać z najniższej stawki udziału własnego. Istnieje również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia stawki wkładu własnego co roku, na koniec roku kalendarzowego.

Udział własny

Kiedy osiągniesz ustalony przez siebie pułap wkładu własnego, za dalsze leczenie pokrywasz tylko część kosztów, tak zwany udział własny. Żeby otrzymać rozliczenie za wizyty u lekarza czy leki, należy przedłożyć w swojej ubezpieczalni rachunki za to leczenie. Wysokość udziału własnego reguluje ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym. Przeważnie wynosi 10%, a w roku kalendarzowym maksymalnie 700 CHF. Jeśli ta kwota została w całości zapłacona, resztę kosztów pokrywa ubezpieczalnia. W przypadku dzieci liczymy udział własny jako 10% do 350 CHF rocznie.

Premia co to takiego?

Państwa składka ubezpieczeniowa, nazywana premią, to kwota, którą płacą Państwo co miesiąc na ubezpieczenie w Szwajcarii. Opłacana składka zależy od miejsca zamieszkania, modelu ubezpieczenia zdrowotnego oraz wkładu własnego. Im wyższy wkład własny, tym niższa składka na ubezpieczenie zdrowotne co miesiąc.

Co ma bezpośredni wpływ na moją składkę/premię miesięczną?

Region zamieszkania

Na wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii ma wpływ region, w którym Państwo mieszkają. Federalny Departament Spraw Wewnętrzych reguluje, która gmina należy do jakiego regionu.

Model ubezpieczeniowy

Należy wybrać dla siebie odpowiedni model ubezpieczenia dla podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii. Tutaj wyróżniamy modele ubezpieczenia pomiędzy m.in. wolnym wyborem lekarza, modelem z lekarzem domowym, telemedycyną lub praktyką lekarską. W zależności od wybranego modelu ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii musimy dostosować się do zasad w nim panujących. Wybierając alternatywny model ubezpieczenia podstawowego w Szwajcarii do wolnego wyboru lekarza, zyskujemy zniżki na naszej miesięcznej premii.

Wybór Franchise

Do wyboru mają Państwo Franchise 300, 500, 1000, 1500, 2000 i 2500 CHF na rok.

Jeżeli Państwo wybiorą wyższy wkład własny w ubezpieczenie zdrowotne niż najniższy, czyli 300 CHF rocznie, mogą Państwo znacząco zaoszczędzić na składkach. Jednakże wiąże się to z dużym ryzykiem finansowym w przypadku choroby. Jeżeli chodzi o dzieci do 18 roku życia, minimalny wkład własny wynosi 0 CHF.

Czy chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat?

Jeśli są Państwo zainteresowani tym tematem, prosimy o kontakt telefoniczny lub przez E-Mail. Nasi doradcy finansowi przeprowadzą z Państwem bezpłatną konsultację i wspólnie ustalimy kolejne kroki, które pozwolą zrealizować Państwa plany.
Do usłyszenia!

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!