Własny dom w Szwajcarii

Własny dom: z dobrym planowaniem we własnych czterech ścianach

Posiadanie własnych czterech ścian oznacza wolność dla Ciebie i Twojej rodziny. Nieruchomości są również wartściowe jako zabezpieczenie emerytalne i inwestycja w przyszłość. Jeśli marzysz o posiadaniu własnego domu, podpowiemy Ci, co należy wziąć pod uwagę przed zakupem mieszkania bądź domu:

– jaka forma własności jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie,

– jak pozyskać kapitał i podpisać umowę o kredyt hipoteczny,

– jak zawrzeć umowę kupna i jakie dokumenty przygotować,

– jak opodatkować nieruchomość i przynależne grunty,

– jakie będą Twoje prawa i obowiązki jako właściciela.

Biorąc pod uwagę fakt, że dla większości ludzi kupno nieruchomości jest najważniejszą decyzją finansową w życiu, warto poświęcić czas na analizę własnych potrzeb, oczekiwań i możliwości. Wpływ na zainteresowanie konkretnym typem własności, czy rodzajem nieruchomości mają bowiem:

– nasz styl życia, potrzeba uczestniczenia w bliskiej społeczności i łatwym dostępie do infrastruktury (przedszkole, szkoła, praca, lekarz, sklepy) bądź potrzeba ciszy i spokoju wokół (mieszkanie poza metropolią) i związana z tym akceptacja codziennego pokonywania odległości;

– warunki, które powinna spełniać nieruchomość, biorąc pod uwagę ilość członków rodziny, potrzebnych pokoi, dodatkowych pomieszczeń (garaż, piwnica, pralnia, miejsce na własną działalność gospodarczą, pokoje gościnne) oraz potrzeb w obrębie nieruchomości (ogród zimowy, plac zabaw, basen, instalacje dla osób niepełnosprawnych) i posiadanych zwierząt.

 

Czynniki wpływające na decyzję o zakupie domu:

·         dochód,

·         ilość zaoszczędzonych środków finansowych,

·        gotowość do podejmowania ryzyka i potrzeba elastyczności w przypadku wyboru kredytu hipotecznego,

·         zabezpieczenie rodziny na wypadek sytuacji losowej bądź problemów zdrowotnych (dodatkowe koszty ubezpieczeń).

 

Posiadanie domu:

 

Zalety

Wady

Bezpieczeństwo

(brak aspektu wypowiedzenia umowy najmu)

Finansowanie

(kredyt hipoteczny jest przyznawany wyłącznie w przypadku posiadania 20% wkładu własnego)

Swoboda projektowania

(modernizacja, remonty w ramach prawa)

Remonty i konserwacja

(wszystko we własnym zakresie; obowiązkowe w przypadku utrzymania długoterminowej wartości nieruchomości; obowiązkowe renowacje systemów grzewczych w niektórych kantonach)

Ulgi podatkowe

(od podatku można odliczyć :

– odsetki od kredytu hipotecznego,

– inwestycje w środki przyjazne środowisku,

– wydatki mające na celu zachowanie wartości nieruchomości,

– depozyty w funduszach remontowych za stowarzyszeniami właścicieli mieszkań.)

 

Kalkulacyjna wartość czynszu

(właściciele domów/mieszkań mają obowiązek opodatkować kalkulacyjną wartość czynszu jako fikcyjny dochód)

Świadczenia emerytalne

(przechodząc na emeryturę, właścicielowi hipoteki znacznie zmniejsza się kredyt)

Elastyczność

(brak możliwości szybkiej zmiany lokum ze względów życiowych lub zawodowych; długotrwała sprzedaż domu; ryzyko zapłaty kary za przedterminową spłatę kredytu)

Wzrost wartości

(z biegiem lat dobrze zadbane nieruchomości zyskują na wartości)

Możliwa zmiana wartości

(ryzyko wahań rynkowych)

 

Mieszkanie lub dom można zakupić samodzielnie lub we współwłasności, w zależności od stanu cywilnego i stopnia zaangażowania partnerów. Informacje te zostaną zarejestrowane w księdze wieczystej.  

Księga wieczysta zawiera wszelkie zapisy odnośnie tego, kto jest właścicielem nieruchomości, czy innym osobom przysługują do niej prawa i jak dzielone są partycje. Znajdziemy tam również informacje dotyczące współużytkowania przynależnej infrastruktury, takich jak droga boczna czy dojazd. Możemy dowiedzieć się, czy nieruchomość nie jest obciążona zastawem. Dane w księdze wieczystej można przeglądać na żądanie, składając odpowiedni wniosek w urzędzie rejestru gruntów. Jako przyszły właściciel nieruchomości powinieneś poznać wszystkie wpisy w księdze wieczystej.

 

Formy własności domu:

·         Jedyny właściciel: sam wnosi kapitał i zarządza nieruchomością, ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie, powstałe szkody i odsetki na rzecz banku z tytułu hipoteki;

·         Współwłasność małżeńska/partnerska: na podstawie umowy małżeńskiej, związku partnerskiego lub przepisu prawnego (np. przez wspólnotę spadkobierców) – niezależnie od proporcji zainwestowanych pieniędzy, nadrzędna jest umowa partnerska. Wspólnicy nie mogą swobodnie rozporządzać udziałami, decyzje dotyczące nieruchomości muszą być podejmowane wspólnie;

·         Współwłasność oparta na zaangażowaniu/udziałach: dzielona z co najmniej jedną osobą, z zapisem udziałów w księdze wieczystej. Każdy swobodnie decyduje o swoim udziale, ale przestrzega obowiązków właściciela. Współudziałowiec chcący sprzedać swoją część, ustala pierwokup wobec pozostałych współwłaścicieli. Decyzje podejmowane są zasadą większości.

 

Własność domu a  stan cywilny:

·         Małżeństwo: zazwyczaj wybierana współwłasność, w proporcjach po połowie. Udziały zostają zapisane w księdze wieczystej i każdy z małżonków zarządza nimi swobodnie. Solidarna odpłatność za naprawy, konserwację i spłatę odsetek kredytu hipotecznego.

Alternatywą współwłasności jest wspólność majątkowa;

·         Konkubinat: niezbędne jest dokonanie zapisów w umowie kohabitacyjnej, prawo nie chroni par zamieszkujących wspólnie bez zawarcia umowy małżeńskiej bądź partnerskiej;

·         Zarejestrowany związek partnerski: pary osób tej samej płci, które zarejestrowały swój związek, korzystają z tej samej ochrony co pary małżeńskie; przy podejmowaniu decyzji odnośnie nieruchomości wymagana jest zgoda partnera.
Czy chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat?

Jeśli są Państwo zainteresowani tym tematem, prosimy o kontakt telefoniczny lub przez proste wypełnienie formularza kontaktowy . Nasi doradcy finansowi przeprowadzą z Państwem bezpłatną konsultację i wspólnie ustalimy kolejne kroki, które pozwolą zrealizować Państwa plany.
Do usłyszenia!

Formularz kontaktowy

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!