Zmiana ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii / Okresy wypowiedzenia – Kündigungsfristen

Ubezpieczenie

Zmiana ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii

Jeśli mieszkają Państwo w Szwajcarii to wiecie, że ubezpieczenie zdrowotne, tak zwana kasa chorych jest obowiązkowa.  A wraz z początkiem jesieni i września coraz częściej mówi się o zmianie kasy chorych. Skąd to wynika? Z ustawowych okresów wypowiedzenia kasy chorych na dany rok kalendarzowy, co przybliżymy Państwu w poniższym artykule.
 

Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe, podlegają mu zarówno osoby zamieszkujące jej terytorium (bez względu na obywatelstwo), jak również osoby posiadające 3-miesięczne zezwolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung).

Nadchodzi okres, w którym ubezpieczyciel, z którym zawarli Państwo umowę, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o wysokości składek ubezpieczenia w następnym roku (najpóżniej do 31 października). W powiadomieniu powinni Państwo zostać pouczeni o przysługującym prawie do wypowiedzenia ubezpieczenia.

 

Kiedy mogę zmienić swoje ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii?

Jeżeli zamierzają Państwo dokonać zmian w bieżącym modelu ubezpieczenia, bądź   nie są Państwo zadowoleni z dotychczasowego ubezpieczyciela zdrowotnego (Krankenkasse) w Szwajcarii i zastanawiają się nad zmianą, można to uczynić ze ścisłym zachowaniem poniższych terminów.

  

Podstawowe Ubezpieczenie Zdrowotne (KVG)

W przypadku ubezpieczenia podstawowego (KVG), mamy możliwość wypowiedzenia i zmiany umowy lub jej zapisów w każdym roku.

Powiadomienie pisemne o rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej lub naniesieniu zmian w jej obrębie powinni Państwo złożyć do ostatniego roboczego dnia listopada (w 2021r. to dzień 30 listopada).

Należy pamiętać, że każde wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej w Szwajcarii skutkuje na koniec roku kalendarzowego.

Wyjątek: Jeżeli wybrali Państwo najniższą stawkę franczyzy 300 CHF i model standardowy, mają Państwo możliwość zgłoszenia zmiany ubezpieczyciela do dnia 31 marca (pismo z rezygnacją), skutkującą rozwiązaniem umowy z dniem 30 czerwca.

  

Dodatkowe Ubezpieczenie Zdrowotne (VVG)

Ubezpieczenia dodatkowe zawierane są zwykle na dłuższy okres – 3 a nawet 5 lat, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia.

Uwaga: W związku z wejściem w życie nowej ustawy od roku 2022 zostaną zniesione umowy 5 letnie, maksymalny czas trwania umowy ubezpieczeniowej od roku 2022 to 3 lata.

Wyjątek: Kasa chorych nie może przez okres obowiązywania polisy podnieść składki miesięcznej za ubezpieczenia dodatkowe. Jeżeli nastąpi zmiana ceny ubezpieczenia dodatkowego, mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową z końcem danego roku kalendarzowego. Zanim złożymy wypowiedzenie dotychczasowej umowy, powinniśmy zwrócić się do nowo wybranej kasy chorych, przedstawiając swoją deklarację zdrowia, wybrać dopasowaną do potrzeb opcję i czekać na akceptację. Kiedy w naszej historii pojawiły się choroby, taka akceptacja może potrwać kilka tygodni, co również należy uwzględnić w procesie planowania zmiany ubezpieczyciela.

Dopiero po akceptacji i ustaleniu przez nowego ubezpieczyciela warunków oraz kosztów świadczeń nowej umowy ubezpieczeniowej, możemy wypowiedzieć umowę dotychczasową, przedstawiając potwierdzenie (Nachversicherungsbestätigung – nowa kasa chorych wysyła je do starej) i regulując do końca grudnia wszystkie otwarte rachunki.

W każdym innym przypadku obowiązują Państwa terminy określone w umowie ubezpieczeniowej. Niektóre szwajcarskie kasy chorych preferują wypowiadanie dodatkowych ubezpieczeń z półrocznym wyprzedzeniem, czyli do 30 czerwca, ze skutkiem na koniec roku (tab.1), pozostałe mają 3 miesięczny okres wypowiedzenia, czyli do 30 września.

 
Tab.1

Kasa Chorych

Okres wypowiedzenia/koniec ubezpieczenia

Ubezpieczenie

Podstawowe

Ubezpieczenie

Dodatkowe

Agrisano

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Aquilana

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Assura

1 miesiąc / 31 grudnia

6 miesięcy/ 31 grudnia

Atupri

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Concordia

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

CSS Gruppe

(Arcosana, CSS, Intras, Sanagate)

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Groupe Mutuel

1 miesiąc / 31 grudnia

6 miesięcy/ 31 grudnia

Helsana – Gruppe

(Helsana, Progres)

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Kolping

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

KPT/CPT

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

ÖKK

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Sanitas – Gruppe

(Compact, Sanitas)

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Swica1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Sympany

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Visana – Gruppe

(Sana24, Visana, Vivacare)

1 miesiąc / 31 grudnia

3 miesiące/ 31 grudnia

Jeśli postanowią Państwo opuścić Szwajcarię, można zrezygnować ze swojego ubezpieczenia w każdym momencie.

W tym celu musimy przedstawić swojemu dotychczasowemu ubezpieczycielowi potwierdzenie wymeldowania się z gminy (Abmeldebestätigung), w niektórych kasach chorych powinniśmy dodatkowo wypełnić formularz wyjazdowy. Dokładnych informacji na ten temat udzieli Państwo bezpośrednio dana firma ubezpieczeniowa.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zobacz również

Ciąża w Szwajcarii

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w ciąży w Szwajcarii Obejmuje w swej składce specjalne świadczenia z tytułu macierzyństwa. Jest to uregulowane przez prawo i dotyczy wszystkich ubezpieczonych. Wszelkie

Czytaj więcej »

Nie przegap premiery naszego ebooka!

Zapisz się na listę mailngową zyskując informację jako pierwszy, kiedy będziesz mógł uzyskać nasz praktyczny poradnik o życiu w Szwajcarii w wersji cyfrowej!